ATIKTAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

GERİ

Her 1 ton atık bertarafında; en az 1,5 ton buhar enerjisi üretilebilirken, tesise entegre edilebilen türbinler sayesinde elektrik enerjisi elde edilebilmektedir.” Çevreye zarar veren ve bertaraf edilmesi gereken atıklar, BENLİ Geri Dönüşüm teknolojisinde değerli bir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu sistemle madde ve enerji döngüsü oluşturularak sürdürülebilir bir değişim hedeflenmektedir.

Ayrıca yakılan bu atıklar biyokütle kapsamında yenilenebilir enerji yakıtı olarak kullanılarak elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilebilmektedir.

A Çamur Besleme Sistemi B Reaktör B-1 Freebord B-2 Makine Dairesi C İkinci Yanma Odası
D Buhar Kazanı D-1 Degazor D-1 Kondens Tankı E Gaz Arıtım Sistemi F Baca
G Buhar Trübini ve Jeneratör G-1 Vakum Kondenser G-2 Soğutma Kulesi G-3 Elektrik İletim Sahası H Kül Toplama Sistemi I Makine Scada Odası ve Kontrol Kulesi