HABERLERTüm Haberler

Avrupa'dan gelen plastik atıklar bir hammaddedir.

Avrupa'dan gelen plastik atıklar bir hammaddedir.

Benli Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Benli:

Avrupa’dan gelen plastik atıklar bir hammaddedir. Atıklar belli bir ön ayırma aşamasından geçtikten sonra geri dönüşüm sanayinin hammaddesi haline geliyor. Geri dönüşüm sanayinin işlemlerinden sonra da ara ürün veya nihai ürün haline geliyor. Bu sebeple petrolden elde edilen plastik hammadde olarak kullanmak yerine, çöpe atılmayıp evlerden ayrı toplanmış plastikler her zaman hammaddedir. Ülkemiz plastik endüstrisi bakımından yıllık 6 milyon/ton kapasite ile Avrupa'nın en büyük kapasitesine sahipken, atık plastiğe çöp demek yanlış olur. Zaten bu anlayış yüzünden ülkemizde plastikler çöpe atılmakta ve oradan da topraklarımıza gömülüp yok edilmekte. Avrupa plastik atıklarına çöp demediği ve ayrı topladığı için hammadde haline getirdi, ayrı topladığı plastik atıkları da ham maddesi yetmeyen bizim gibi ülkelere ihraç eder hale geldi. Plastik atıkları petrolden yapılan orijinal plastik yerine kullanmak çevrecidir, ekonomiktir, akılcıdır. Ülkemizde bu konu ile alakalı AB mevzuatlarına uyum süreci 2005 yılında başladı, atıklar ile ilgili mevzuatlar uyumlu hale getirildi. Ancak çıkarılan mevzuatlar sahada uygulamaya geçmediği için halen değerlenebilir, geri dönüşüm işlemlerinden sonra hammaddeye çevrilebilir atıklarımız her gün üzerine milyarlar harcanarak çöpe gömülüyor. Yıllık ithal edilen plastiğin 2,5 katı olan 1 milyon 500 bin ton plastik çöpe gömülüyor. Aynı durum kâğıt atıkları için de söylenebilir. Ülkede kâğıt geri dönüşüm sanayinin yüzde 9S'i geri dönüştürülmüş kağıt olmak üzere kapasitesi 5.000.000 ton/yıl iken, 2019 yılında 4,3 milyon ton atık kağıt ham madde olarak işlenmiş; işlenen 4,3 milyon ton atık Kağıt hammaddesinin 3,1 milyon tonu yurtiçinden temin edilirken 1.2 milyon tonu yurtdışından ithal edilmiştir. Bu arada münferid olarak plastik atık yerine çöp getirip sahalara atan kötü niyetli ithalatçılar ile hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Bu örnek çok az olmakla beraber takibe muhtaç bir konudur. Ülkeye giren atıklar doğru yöntemler ile denetlenmeli ve atıklar denetlenen firmalar tarafından getirilebilmelidir.’’