HABERLERTüm Haberler

Benli, hiç bitmeyecek(sürdürülebilir) yakıtı çöpten üretiyor.

Benli, hiç bitmeyecek(sürdürülebilir) yakıtı çöpten üretiyor.

Türkiye’de evlerden yıllık 35 milyon ton çöp çıkıyor. Değerlendiremediğimiz ve üstünü örtmek zorunda kaldığımız ambalaj ve diğer atıkların yanında, ATY(atıktan türetilmiş yakıt) üretebileceğimiz 15 milyon ton atığı da ekonomiye kazandırabileceğiz.


Çöpün içindeki ekonomik değeri olmayıp kalorifik değeri olan atıklar çimento fabrikalarında kömür yerine yakılarak enerji elde edilirse 300 milyon$ büyüklüğünde bir ekonomik kazanca dönüşebilir. Ayrıca fosil yakıtlar yerine atık yakmak daha çevreci.


Dünya’da 10 yıllardır yoğun bir şekilde kullanılan, fakat sıfır atık vizyonu ve projelerine rağmen gerekli seviyede yatırım yapılmayan evsel kaynaklı çöp ayırma tesisleri, çok değerli enerji kaynaklarını çöplüklere gömmemize sebep oluyor.


Benli, 50 yıllık atık ve geri dönüşüm sektörü tecrübesini; tam otomatik evsel kaynaklı atık ayırma, ambalaj atığı ayırma, karışık plastik atığı ayırma, atıktan türetilmiş yakıt (ATY/SRF), biogaz enerji üretim ve atık yakma tesisleri ile Türkiye ve Dünya çapında ürettiği bir çok yeni tesis projesine taşıyor. Derinlemesine atık yönetim tecrübesi ve ileri seviye proses mühendisliği teknikleri ile geri dönüşüm sektörünün ihtiyaçlarını sorunsuz karşılayacak anahtar teslim çözümler üretiyor.


AFYONKARAHİSAR ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT (ATY) HAZIRLAMA TESİSİ


Afyon Enerji adına Tesis müteaahhitliğini üstlendiğimiz, Türkiye’nin en teknolojik ATY(Atıktan Türetilmiş Yakıt) tesisini Afyonkarahisarda kurmak için teknoloji geliştirme, mühendislik ve ekipman-makina üretim çalışmalarını tamamladık. Nisan ayında montajının tamamlanması ile tesis devreye alınacaktır. Tesiste kullanılan analiz teknolojileri ile atığın, kalorifik değeri anlık(online) takip edilebilecek ve verimliliği sürekli olarak en yüksek seviyede tutacaktır.


Sadece Afyonkarahisar ATY üretim tesisi ile çimento fabrikalarında kullanılan yıllık 32.000 ton petrokok (ithal kömür, linyit, taşkömürü vb.) ithalatını engelleyerek, sektöre 2 milyon dolar/yıl girdi avantajı sağlayacaktır. Bu atıkların kullanılarak çevreye kazandırdığı faydalar ise pahabiçilmez değerdedir.


Afyonkarahisar entegre atık ayırma tesisi tam kapasite ile çalışmaya başladığında ise atıkların yalnız %5-10’unu gömecek bir tesis haline gelecektir. Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda 2030 yılına kadar gömme hedefinin %35 altına düşürmek olduğu göz önüne alındığında ne kadar başarılı bir oran olduğu ortaya çıkacaktır.
MANİSA MOSSBIO A.Ş. SRF / ATY TESİSİ PROJESİ


Manisa Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak 60.000 ton/yıl “Tehlikesiz atıktan üretilmiş ATY tesisi” ile sektöre güç katmaya devam ediyor.


Türkiye’de yıllık yaklaşık 15 milyon ton tehlikesiz atık üretildiği göz önüne alındığında çöpün aslında ne kadar değerli bir enerji kaynağı olduğu ortaya çıkmaktadır. Benli Geri Dönüşüm, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretilecek “tehlikesiz endüstriyel atıktan üretilmiş ATY tesisi” ile tehlikesiz atıkların enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlayacak yeni bir enerji kaynağına yol açıyor. Nisan ayında devreye alınacak tesis 17,2 mW kapasiteli bir atık yakma tesisinin tüm yakıt ihtiyacını karşılayacak olan tesis Benli Geri Dönüşüm’ün 50 yıllık sektör tecrübesi ve İtalyan Forrec’in güçlerini birleştirdiği projeler Türkiye’nin sıfır atık vizyonunda önemli bir adım ve gelişme olacak.