AMBALAJ ATIĞI AYIRMA TESİSLERİ

GERİ

Ambalaj atığı ayırma tesisi, kaynağında toplanan ambalaj atıklarını ayırıp, gruplamak için kullanılır. Tam otomatik kontrol odasından (SCADA) yönetilen tesis; cam, metal, alüminyum, plastik ve kağıt ürünlerini balistik, optik ve eddy current seperatörler yardımı ile ayırır.

İleri teknoloji ürünü olan bu seperatörler, ambalajları renk, ağırlık, kalınlık ve manyetiklik gibi özelliklerini kullanarak ayırmaktadır.Ayrılan ambalaj atıkları balya pres makinaları vasıtası ile ilgili geri dönüşüm tesislerine sevk için hazır hale getirilir.

1 TAM OTOMATİK (SCADA) KONTROL ODASI

Tam otomatik kumanda kontrol ünitesine sahip ambalaj atığı tesisi, yüksek teknoloji otomasyon ve elektronik sistemlerle donatılmıştır. Tüm tesiste detaylı görüş imkanı sağlayan kontrol ünitesi, arıza, acil durum, bakım ve bakım önerileri gibi konularda noktasal çözümler sunar, arızaların giderilmesi konusunda öneriler ile sistemi destekler ve maksimum verim alınmasını sağlar.

2 ATIK KABUL SAHASI

Burası ambalaj atık ayrıştırma tesisinin atık kabul sahasıdır. Buraya ambalaj atıkları tüm şehirden toplanarak ayırma süreci ile ekonomiye tekrar kazandırılması için getiriliyor.

3 POŞET AÇMA / DOZAJLAMA MAKİNASI

Atık kabul sahasının ardından atıklar ayrılmak ve dönüştürülmek üzere bir yolculuğa başlar. Operasyonun 2. aşaması olan poşet açma makinasında poşetler yırtılır ve içerikleri konveyör bantlar ile tromel eleğe taşınır.

4 TROMEL ELEK

Tromel elek içerisinde ambalaj atıkları boyutlarına göre ayrılarak seperatörlere yönlendirilirler.

5 - 6 METAL AYIRICI MIKNATIS

Bu kısımda taşıyıcıya yüklenmeden önce mıknatıslarla içindeki metaller ayrıştırılır.

7 BALİSTİK SEPERATÖR

Balistik seperatör atık ayırma tesislerinin temel bileşenlerindendir. Balistik seperatörün temel amacı 2Boyutlu/hafif 3Boyutlu/ağır atık fraksiyonlarını birbirinden ayırarak ileri proseslerde yüksek ayırma verimini garanti etmektir. Benli geri dönüşüm, Avrupa’dan Know-How transferini gerçekleştirdiği balistik seperatörü Türkiye’de imal etmektedir.

8 OPTİK SEPERATÖR / 2 BOYUTLU FRAKSİYON (KAĞIT)

Optik seperatörler 2 boyutlu malzemeleri algılamaları için programlanır ve mükemmel hassasiyette kağıt algılanır ve otomatik olarak doğru bantlara doğru yönlendirirler.

9 OPTİK SEPERATÖR / 3 BOYUTLU FRAKSİYON (PE, PP)

Balistik seperatörün ayrıştırdığı 3 boyutlu ürünler Optik Seperatör kullanarak PE, PP plastikleri ayırır. Optik seperatör saniyede 3,5 metre gibi yüksek bir hız ile ayrım yapmaktadır. Bu operatör yardımı ile yapılan ayrıştırmanın yaklaşık 20 katı daha hızlı ayrım anlamına gelmektedir.

10 OPTİK SEPERATÖR / 3 BOYUTLU FRAKSİYON (PET)

2.aşamada ise PET’ler otomatik olarak ayrıştırılır. Optik seperatör saniyede 3,5 metre gibi yüksek bir hız ile ayrım yapmaktadır. Bu operatör yardımı ile yapılan ayrıştırmanın yaklaşık 20 katı daha hızlı ayrım anlamına gelmektedir.

11 EDDY CURRENT SEPERATÖR (ALÜMİNYUM)

Bu kısımda mıktanısla manyetize olmayan alüminyum türü metaller, sensörler ve eddy current seperatör ile algılanır ve alüminyum taşıma bantına oradan da gerekli bunkere doğru aktarılır.

12 VAKUM HATTI

Konveyörler üzerinde hareket halindekia tıklar arasından naylon poşetler manuel olarak üst kısımda bulunan vakum bacalarına bırakılır. Bu atıklar vakum hattı boyunca depolama ünitesine taşınır.

13 BUNKERLER (11 ADET)

Ayrıştırılan tüm bileşenler özelleştirilmiş bunkerlerde depolanır ve gerektiği zaman otomatik olarak balya prese aktarılır.

14 BALYA PRES MAKİNASI

Balya Pres bunkerlerden gelen ürünleri kategorilerine göre sıkıştırarak stok sahalarına ve kategorilerine göre endüstriye kazandırmak için gerekli tesislere iletilirler.