HABERLERTüm Haberler

Bilecik Evsel ve Endüstriyel Atık Ayırma Tesisi Faaliyete geçiyor!

Bilecik Evsel ve Endüstriyel Atık Ayırma Tesisi Faaliyete geçiyor!

Eskişehir, Afyon ve Bilecik’te kurulmuş olan atık rehabilitasyon tesisleri Türkiye’nin stabil çalışan ilk tesisleri olarak bir örnek oluşturuyor. Bugün atık depolama sahaları, yerel yönetimler için oldukça yüksek maliyetleri beraberinde getirmektedir. Atık depolama sahaları atıkların içerebileceği çevreye zararlı maddelerin toprağa karışmasını engellemek için ciddi ve pahalı ıslah aşamalarından geçirilmekte, depolama tesislerinin kullanım ömrünün son bulmasının ardından ise sahanın kapatılması için yeniden yüksek maliyetli ıslah çalışmaları gerekmektedir. Ayrıca kaynağında ayrılmamış geri dönüşümlü malzemeler hacminden dolayı bu sahaların kullanım ömrünün çok daha kısa sürede dolmasına yol açmakta ve maliyetlerin tahmin edilenden çok daha yukarılara tırmanmasına neden olmaktadır.


Ambalaj, çöp, katı atık gibi konulardaki anlam karmaşası, geri dönüşüm faaliyetleri konusundaki bilgi yetersizliği, insanların bu sürece katılımı konusunda engellerden en önemlisi. Bu sebepten dolayı çok değerli geri dönüştürülebilir atıklar maalesef yerel yönetimlerin katı atık depolarına gönderilerek toprağa gömülmektedir. Bu süreç teknoloji ve endüstrideki gelişmelerin katkısı ile birlikte atıkların ayrıştırılmasını başka bir aşamaya taşımıştır. Türkiye atık rehabilitasyon tesisleri sayesinde tek bir toplama ve ayrıştırma tesisine yönlendirilen atıkları ıslah edebilecek, ambalaj atıkları, organik atıklar, kalorifik değeri olan atıklar olarak ayrıştıracak ve yeni dönemin kapısını aralayacaktır.