HABERLERTüm Haberler

Çevre Bakanlığı yasaklayacağını duyurmuştu. Karışık Plastik ithalatı yasağı, ithalat yapan kurumsal firmaları endişelendirdi.

Çevre Bakanlığı yasaklayacağını duyurmuştu.   Karışık Plastik ithalatı yasağı, ithalat yapan kurumsal firmaları endişelendirdi.

Çevre Bakanlığının karışık plastik ithalatını yasaklayacağını açıklaması ithalatçı ve geri dönüşüm firmalarını endişelendirdi. Karışık plastik ithalatının yasaklanmasının ülkemizde plastik işlemek için tesis yatırımı yapmış olan tesislerin atık ihtiyacını karşılayamamasından dolayı kapanmasına, tesislerde çalışan işçilerin işsiz kalmasına, yapılan milyonlarca liralık yatırımın heba olmasına neden olacağını söyleyen Benli Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Benli, karışık atık plastik ithalatının ülkemizde yeteri kadar atık toplanmaya başlayacağı ve geri dönüşüm tesislerinin ihtiyacını karşılayacak seviyeye gelinceye kadar yasaklanmaması ve sınırlandırılmaması gerektiğini söyledi. Ömer Benli, karışık plastik atık ithalatının engellenmesi yerine denetlenmesi ve bu konuda işin ehli olmuş, tesis kurmuş ve işi ciddiyetle yapan profesyonel firmaların ithalatı yapmasının kolaylaştırılması gerektiğini savundu.

 Plastiğin doğayı kirletmediğini, kirletenlerin onu kullandıktan sonra doğaya bırakan insanlar olduğunu söyleyen Benli, plastiğin bir çöp değil, hammadde olduğunun altını çizerek, “KOBİ’ler plastik atık ithalatını keyfinden, ekonomisinden değil mecburiyetten yapıyor. Ülkede yeterli miktarda atık plastik bulunamadığı için ithal ediliyor. Elbet Çevre Bakanlığımızın atık politikaları ile önümüzdeki yıllar içinde ithalata gerek kalmayacak. O döneme kadar Avrupa’nın ikinci, dünyanın altıncı büyük sektörü olan ülkemizin plastik endüstrisini atık plastik ile beslemek zorundayız. Tabii ki çevreye zarar vermeden” dedi.


Kötü niyetli kişiler üstüne para alarak, plastik diye çöp ithal ediyor.

 Ülkeye yıllık 600 bin ton civarı plastik atık ithal edildiğini belirten Ömer Benli, “ciddi ve kurumsal firmalar ton başına 100-600 euro ödeyerek plastik atık ithal ediyor. Denetim açığını kullanan kötü niyetli kişiler ise üstüne ton başına 50- 100 euro alarak, karışık plastik kodu ile aynı kodu kullanarak çöp ithal ediyor ve bunu tarlalara bırakıp kaçıyorlar. Ülkeye girişte, üzerine para alınarak ülkeye sokulan atıktan şüphelenilip gümrükte denetlense, bu çöpler ülkemize giremeyecek. Aslında bu kadar basit bir mekanizma ile kontrol edilebilir. Üzerine bedel alınarak getirilen veya bedava getirilen atıkları engellemek için gümrük kapılarında, limanlarda denetim arttırılmalı. Hatta ülkenin bir güneydoğusunda, iki tane de batısında ihtisas gümrüğü belirlenip atıklar sadece ihtisas gümrüğünden ithal edilebilir. Konusunda uzman kişiler denetler ve gerekirse tüm ürünler indirilip bindirilerek denetlenebilir. Mecliste yasalaşmakta olan Çevre Ajansı bu işi pek tabi yapabilir. Karışık plastik ithal eden geri dönüşüm firmalarına Çevre Bakanlığı tarafından ilave işleme kriterleri getirilebilir, hatta getirilmelidir de. Çünkü karışık plastik atıklarını iptidai sistemde ayıramazsınız, özel modern sistemler yapılmalı. Bu sistemi kuran ve doğru işleten denetimli firmalara izin verilmelidir” dedi.


GREEN DEAL mutabakatında plastik kullanımı teşvik ediliyor.

 İthal edilen karışık plastikler doğru değerlendirildiğinde ülkeye önemli miktarda ekonomik katkı sağlayacağını söyleyen Benli, plastik ithalatını yasaklamak - kısıtlamak yerine, doğru modelle plastik atık işleme merkezleri yapılması halinde ülkemizin plastik işleme kapasitesinin artarak, Avrupa’da birinci sıraya gelebileceğini belirtti. Benli sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Dünyayı etkisine alan ve 2050 hedefleri olan Green Deal kıstasları kapsamında ve daha çevreci bir üretim amacıyla, dünyaca ünlü hazır giyim markalarının, içecek/hızlı tüketim malları üreticilerinin, otomobil üreticilerinin ve daha birçok endüstrinin birbiri ardına orijinal hammadde tüketimlerini azaltmak ve daha çok geri dönüştürülmüş hammadde kullanmak üzere bağlayıcı taahhütler verdiklerini görüyoruz. Hatta birçok marka tedarikçilerine geri dönüştürülmüş hammadde kullanmalarını şart koşuyor ve onları ciddi ölçüde zorluyor. Dünyadaki bu durum göz önüne alındığında, geri dönüştürülmüş hammaddenin önemi daha da artıyor. Birkaç yıl önce geri dönüşümden imal edilmiş hammadde – ürün, orijinalinin yani petrolden imal edilen plastiğin daha altına fiyattan piyasada işlem görmekteydi. Bu gün atık plastikten imal edilen hammadde – ürün orijinali ile aynı fiyatta. Çünkü çevreye hassasiyet gösteren firmalar petrolden imal edilen plastik yerine geri dönüşümlü üründen imal edilen ürünlere rağbet ediyorlar. Önümüzdeki yıllarda geri dönüşümlü plastik ürünü orijinalinden daha pahalı satılması muhtemeldir.”

 Ülkemizde oluşan ve toplanan plastik atıkların mevcut lisanslı plastik geri dönüşüm ve geri kazanım tesislerinin kapasitesine yetmediğinin altını çizen Ömer Benli, “bu nedenden dolayı atık plastik ithalat ihtiyacı doğmaktadır. Türkiye plastik atık işleme hacmi bakımından, Almanya’nın ardından Avrupa’da ikinci, dünyada ise yedinci büyük hacimli ülke konumundadır. 3915 9080 0019 ve 3915 9011 9000 GTİP numarası ile ithal edilen plastik atıkların birçoğu yüksek kaliteli atıklardır. 4-4-2 tabir edilen karışık plastik atıklar; yüzde 40 oranında PE, yüzde 40 oranında PET, yüzde 15 oranında PVC, PP, PS gibi plastik atıklar ve yüzde 5 oranında yakma tesislerinde yakıt olabilecek nitelikte atıklardan oluşmaktadır. Anlaşılacağı üzere getirilen karışık plastik atıkların yüzde 95 oranında geri dönüşümü mümkün olan ve hammadde olabilecek nitelikte olduğu görülmektedir. Aynı GTİP kodları kalitesi çok düşük yakmaya veya gömmeye uygun olabilecek nitelikte plastik atıklarda ithal edilebilmektedir. Bu tarz atıkları atıktan türetilmiş yakıt yapan firmalar ve yakma tesisleri ek yakıt ihtiyacı için ithal etmektedir” diye konuştu.


Çevre Bakanlığı’na bir öneri paketi verildi.


Karışık plastik ithalatının yasaklanmaması için bazı girişimlerde bulunduklarını anlatan Ömer Benli, Tüm Dönüşebilen Atık Malzemeler Toplayıcıları ve Ayırıcıları Derneği (TÜDAM) olarak Çevre Bakanlığına bir öneri paketi sunduklarını açıkladı. Benli, kötü niyetli ve üstüne para alarak çöpleri ülkeye sokanların engellenmesini ve denetli bir şekilde karışık plastik ithalatının önünün açılmasını beklediklerini açıkladı.


Derneğin bakanlığa sunduğu öneri paketinde şunlar bulunuyor :


- Ülkenin doğusu ve batısında plastik atıklar özelinde ihtisas gümrükleri kurulabilir. Aynı gümrükler diğer atık sınıfları içinde kullanılabilir. İhtisas gümrüklerinde yetkili uzmanlarca gerekirse atıklar indirtilerek detaylı inceleme yapılabilir. Uygun olmayan atıklar ülkemize girişi uzmanların görüşüyle engellenebilir. Ülkemizin batısı için Gemlik veya Ambarlı Limanı, doğusu için Mersin veya İskenderun Limanı uygun olabilir. Böylelikle ithal edilen plastik atıkların tamamı uzman ellerde kontrol edilmiş olacaktır.


- Getirilen karışık plastik atıkları basit ayırma sistemleriyle, yani bant üzerinde gözle ve elle ayıklama ile ayrılabilecek atıklar değildir. Bu nedenden dolayı, atıkları ayırabilecek olan tesislerin modern otomatik makineleri (optik seperatör, balistik seperatör, arıtma sistemleri gibi modern siztemler) olmak zorundadır. Atık karışık plastik ithal edip işleyecek firmaya ilave ayıklama tesisi kriterleri getirilebilir. Atık ithalat izni isteyen firmalar kâğıt üzerinde incelenmesinin yanı sıra, tesisler yerinde incelenerek ve atık gönderici firmanın da kalite taahhüttü istenerek özel karışık atık ithalat izni verilebilir.


- Ülkeye getirilecek olan plastik atıkların gerçekten işlenebilir, değerli ve kaliteli olduğunu anlamak için atıkların ithalat bedelleri incelenebilir. Günümüzde değerli ve işlenebilecek olan kalitede olan atıkların maliyeti en az 75 €/Ton civarında olup 500 €/Ton a kadar çıkmaktadır. Hiçbir ithalatçı firma bu bedelleri ödeyip atıkları doğaya bırakmaz. Yetkili merciler belirli aralıklar ile piyasa araştırması yaparak, bu değer güncellemesi yapılabilir. Böylelikle getirilen atığın bedeli üzerinden atığın içeriği anlaşılabilir. Ülkemize giren ve basında yer alan plastik atıkları, gönderen Avrupa ülkesinin ülkesinden atmak için üzerine 50-100 €/Ton bedel ödediği veya bedava gönderdiği atıktır. İthal aşamasında bedel sorgulaması bile yapılsa atığın evsafı anlaşılacaktır. Bu kontrolle bile ülkemize, çöp yerine kaliteli atık girişi sağlanabilir.


- Türkiye Çevre Ajansı önderliğinde özel atık ithalatı verilen firmalar veya atıklar ihtisas gümrüklerinde ton başına belirli bir bedel karşılığı denetlenebilir.


- Atıkların gerçekten işlenip işlenmediğini, ithal edilen karışık plastiklerin içeriğinin ve plastik oranlarının ne olduğunu görmek adına, atığı ithal eden geri dönüşüm, geri kazanım ve atıktan türetilmiş yakıt yapan tesislerin kütle denge tabloları düzenli olarak incelenmelidir.