KATI ATIK AYIRMA TESİSİ

GERİ

Katı atık ayırma tesisi, evlerimizden çıkan çöp niteliğindeki organik ve inorganik maddeleri ayırma kabiliyetine sahiptir. Bunun yanında geri dönüşüme katılacak inorganik maddeleri kendi içerisinde ayırarak ikincil işlem için hazır hale getirir.

Katı atık ayırma tesisi sahip olduğu teknoloji sayesinde normal şartlarda 100 kişinin yapacağı işi 15 kişilik bir ekip yapabilecektir. Tam otomatik kontrol odasından (SCADA) yönetilecek olan tesis; tromel elek vasıtası ile organik ve inorganik atıkları birbirinden ayırır.

Sonrasında cam, metal, alüminyum, plastik ve kağıt ürünlerini balistik, optik ve eddy current seperatörler yardımı ile ayırmaktadır.. İleri teknoloji ürünü olan bu seperatörler, ambalajları renk, ağırlık, kalınlık ve manyetiklik gibi özelliklerini kullanarak ayırmaktadır. Ayrılan ambalaj atıkları balya pres makinaları vasıtası ile ilgili geri dönüşüm tesislerine sevk için hazır hale getirilir.

Aşağıda teknik özellikleri açıklanmakta olan örnek tesis Bilecik ilinde faaliyete geçmiştir ve günlük 300 ton evsel ve endüstriyel atık ayrımı yapabilmektedir.

1 KUMANDA KULESİ

Tam otomatik kumanda kontrol ünitesine sahip atık rehabilitasyon tesisi, yüksek teknoloji otomasyon ve elektronik sistemlerle donatılmıştır. Tüm tesiste detaylı g.rüş imkanı sağlayan kontrol ünitesi, arıza, acil durum, bakım ve bakım önerileri gibi konularda noktasal ..zümler sunar, arızaların giderilmesi konusunda öneriler ile sistemi destekler ve maksimum verim alınmasını sağlar.

2 ATIK KABUL SAHASI

Burası atık ayrıştırma ve rehabilitasyon tesisinin atık kabul sahası. Buraya günde 300-1000 Ton çöp tüm şehirden toplanarak geri dönüşüm ve ayrıştırma süreci ile ekonomiye tekrar kazandırılması için getiriliyor.

3 POŞET AÇMA

Atık kabul sahasının ardından atıklar ayrıştırılmak ve dönüştürülmek üzere bir yolculuğa başlar. Operasyonun 2. aşaması olan poşet açma makinasında poşetler yırtılır ve içerikleri konveyör bantlar ile tromel eleğe taşınır.

4 TROMEL ELEK

Çöp temel olarak 3 bileşenden oluşur. Bunlar; Organik atıklar, Geri Dönüştürülebilir Atıklar ve Kalorifik değeri olan atıklardır. Tromel elek içerisinde organik atıklar ve geri dönüşüm potansiyeli olan atıklar birbirinden elek vasıtası ile ayrışırlar. Bu ayrışmanın ardından organik atıklar enerji ve kompost üretimi için gerekli tesislere aktarılmak üzere kamyonlara yüklenirler. Organik atıklar diğer bileşenlerden ayrıldıklarında metan gazı üretmek için çok daha verimli hale gelirler.

5 METAL AYIRICI MIKNATIS

Bu kısımda taşıyıcıya yüklenmeden önce mıknatıslarla içindeki metaller ayrıştırılır.

6 OPTİK SEPERATÖR - PLASTİK AYIRICI

Tromel elekte ilk ayrımı yapılan ürünlerin içindeki tüm plastikler balistik seperatöre aktarılmak üzere optik seperatörler ile ayrılır. Kalan Karışık atıklar ise diğer optik seperatöre aktarılır.

7 BALİSTİK SEPERATÖR

Balistik seperatör atık ayırma tesislerinin temel bileşenlerindendir. Balistik seperat.rün temel amacı 2Boyutlu/hafif 3Boyutlu/ağır atık fraksiyonlarını birbirinden ayırarak ileri proseslerde yüksek ayırma verimini garanti etmektir. Benli geri d.nüşüm, Avrupa’dan Know- How transferini gerçekleştirdiği balistik seperat.rü Türkiye’de imal etmektedir.

8 OPTİK SEPERATÖR - 2 BOYUTLU FRAKSİYON

2 Boyutlu ayrım, 3boyutlu ayrım aşaması ile aynı mantıkta ilerler, optik seperatörler 2 boyutlu malzemeleri algılamaları için programlanır ve mükemmel hassasiyette poşet, naylon gibi ürünler algılanır ve otomatik olarak doğru bantlara doğru yönlendirirler.

9 OPTİK SEPERATÖR - 2 BOYUTLU FRAKSİYON

2 Boyutlu ayrım, 3boyutlu ayrım aşaması ile aynı mantıkta ilerler, optik seperatörler 2 boyutlu malzemeleri algılamaları için programlanır ve mükemmel hassasiyette kağıt algılanır ve otomatik olarak doğru bantlara doğru yönlendirirler.

10 EDDY CURRENT SEPERATOR(ALÜMİNYUM)

Bu kısımda mıktanısla manyetize olmayan alüminyum türü metaller, sensörler ve eddy current seperatör ile algılanır ve alüminyum taşıma bantına oradan da gerekli bunkere doğru aktarılır.

11 OPTİK SEPERATÖR - 3 BOYUTLU FRAKSİYON

Balistik seperat.rün ayrıştırdığı 3 boyutlu ürünler bir sonraki aşamada tek bir Optik Seperatör kullanarak ilk aşamada PE, PP plastikler; bantın tekrar beslenmesi ile 2.aşamada ise PET’ler otomatik olarak ayrıştırılır. Optik seperatör saniyede 3,5 metre gibi yüksek bir hız ile ayrım yapmaktadır. Bu operatör yardımı ile yapılan ayrıştırmanın yaklaşık 20 katı daha hızlı ayrım anlamına gelmektedir.

12-13-14-15 BUNKERLER

Ayrıştırılan tüm bileşenler özelleştirilmiş bunkerlerde depolanır ve gerektiği zaman otomatik olarak balya prese aktarılır.

16 BALYA PRES

Balya Pres bunkerlerden gelen ürünleri kategorilerine göre sıkıştırarak stok sahalarına ve kategorilerine göre endüstriye kazandırmak için gerekli tesislere iletilirler.